Rreth meje

Keshilla & dites

Facebook

Histori frymëzuese

Posted: 25/03/2019

Eleanor Roosevelt, ka thënë: ”Pas çdo eksperience, ju fitoni më shumë fuqi, më shumë kurajo dhe dhe bëheni më konfident. Kur ndesheni me sfida, thjesht ndaloni dhe e shikoni frikën…

Lajmet

Posted: 22/12/2018

Lajmet Lajmet, qofshin këto të mira apo të këqija janë bërë pjesë e jetës sonë të përditshme, duam apo nuk duam na ndjekin në çdo hap, aq sa nuk jetojmë…

Mosha e mesme

Posted: 11/11/2018

Asnjëherë nuk kam pasur ndonjë dëshirë të madhe për trajtim special apo ndonjë festë të vecantë gjatë ditëlindjeve, por kjo nuk ka aspak lidhje me ikjen e viteve, me frikën…