Nuk mund

Posted: 24/07/2017

Nuk mund të … Nuk mund të ndihmosh të tjerët, nëse nuk ndihmon dot veten; Nuk mund të duash të tjerët, nëse nuk do veten; Nuk mund t`ju japësh këshilla…

Neuronet negative.

Posted: 24/07/2017

Pakënaqësitë dhe ankesat na e kthejnë kursin e trurit më shumë drejt negativitetit. Truri, pas çdo mendimi apo ndjenje që i përçon, lëshon me mijëra neurone, të cilat krijojnë një…