Posted: 27/08/2017 by Shpresa Rupar

“Të menduarit është një proces i vështirë, prandaj shumica e njerëzve dinë vetëm të gjykojnë.”

Carl Jung

If you find yourself wondering about anything, feel free to drop me a line: