Çdo gjë është relative.

Posted: 08/08/2018

Çdo ditë dëgjojmë histori të ndryshme rreth vuajtjeve dhe humbjeve personale të personave të ndryshëm, vuajtje dhe humbje që sfumojnë ato tonat. Kur krahasojmë situatën tonë me ato se çfarë…

Burnout

Posted: 21/06/2018

Në botën moderne ku jetojmë gjithçka vërtitet rreth shifrave. Sa do jetë fitimi mujor, si do jetë bilanci i fundvitit, sa mund të ulim shpenzimet, rrogat…. Punonjësit kanë një ritëm…

Çifti i lumtur

Posted: 09/02/2018

Për të qenë të lumtur si çift nuk do të thotë që të mos ziheni, të mos ngrini zërin, të mos keni debate, të mos keni mendime të kundërta, të…